torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: AFERS SOCIALS I ESPORTS SUSPÈN LES COMPETICIONS D’ESPORTS COL·LECTIUS DE LES ILLES BALEARS FINS A FINAL DE LA TEMPORADA

Conselleria d'Afers Socials i Esports

\ La suspensió de les proves individuals s’allarga fins al 30 de juny

\ Les federacions esportives podran sol·licitar autoritzacions excepcionals d’esdeveniments a la Direcció General d’Esports, que estaran resoltes en menys de 10 dies

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de la resolució de la Conselleria d’Afers Socials i Esports per mitjà de la qual se suspenen de manera definitiva totes les lligues i competicions d’equips vinculats a les federacions esportives de les Illes Balears fins al final de la temporada en curs 2019-2020. La resolució es publicarà aquest dissabte en el BOIB.

Des que el Consell de Ministres va decretar l’estat d’alarma s’han anat ampliant les suspensions de les competicions a les Illes Balears, en funció del que marcava la situació d’excepcionalitat; la darrera va ser fins al 31 de maig. Ara, una vegada que s’ha establert el període de desconfinament —que es pot allargar com a mínim a vuit setmanes, fins a tancar la fase 4, tenint en compte les característiques del nostre territori— i amb la intenció de donar la màxima informació possible amb claredat i antelació, s’ha decidit donar per tancada la temporada esportiva illenca de les competicions d’esports d’equip.

La resta de competicions i proves d’esportistes individuals que no estan incloses en l’apartat anterior i que també estan vinculades a les federacions de les Illes Balears queden suspeses fins el 30 de juny.

Durant tot el període de suspensió, de manera excepcional, es podrà sol·licitar una autorització a la Direcció General d’Esports per a la celebració d’algun esdeveniment esportiu de forma justificada i sempre que les condicions ho permetin. La Direcció General d’Esports l’autoritzarà o denegarà de forma expressa i mitjançant resolució en un termini màxim de 10 dies.

Les federacions, els clubs i els esportistes tenen la necessitat d’haver de planificar tots els esdeveniments esportius i de fer les reserves per desplaçar-se en el cas d’algunes competicions interilles que estaven previstes a partir de l’1 de juny. Ara, davant la incertesa, amb aquesta resolució, guanyen seguretat jurídica a l’hora de planificar el seu futur.

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2020

Consell de Govern Ordinari