torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA DE SERVEIS I MATERIAL SANITARI PER 4,2 MILIONS D’EUROS  

Conselleria de Salut i Consum

\Es tracta de material sanitari, com ara màscares, ulleres de protecció, bates d'aïllament, guants o tests d'anticossos

\D’entre els serveis contractats destaca l'arrendament de mitjans de transport per dur mercaderies des de la Xina


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de material sanitari a càrrec del Servei de Salut per un valor de 4.278.973 €. Es tracta de material sanitari i serveis destinats a afrontar la COVID-19. D’entre aquestes contractacions d’emergència destaca l’adquisició de materials per a la protecció del personal sanitari, l'arrendament de mitjans de transport per dur una part de les mercaderies adquirides des de la Xina, la gestió del servei de residus sanitaris i la contractació del servei de neteja. 

Concretament, les contractacions d'emergència de material sanitari i altres serveis són les següents: 
* Adquisició de 50.000 escovillons per prendre mostres per l'import de 143.900 €. 
* Adquisició de material sanitari per l’import de 2.457.394,85 €, amb el contingut següent: 14.450 ulleres de protecció; 114.730 màscares FFP2; 3.120 bates d’aïllament; 1.544.400 guants; 1.600 vestits de protecció i 60.000 tests IgG/IgM.
* Adquisició de 70.000 màscares de protecció FFP2 d’un sol ús per valor de 254.000€.
* Arrendament de mitjans de transport per dur una part de les mercaderies adquirides a la Xina, per l’import d’1.250.062,13 €.
* Contractació del servei de les gestions necessàries per a l’adquisició i els tràmits duaners de comandes de material sanitari de Xangai a Palma, per l’import de 9.474,48 €.
* Contractació de l’assessorament mercantil per valor de 40.688,49 €. 
* Contractació del servei de gestió de residus sanitaris per un import màxim de despesa de 90.000 €, corresponent a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.
* Contractació del servei de neteja per l’import de 33.453,35 €, corresponent a l’Àrea de Salut de Menorca. 

El 18 de març de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els hi fos aplicable la tramitació d'emergència.

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2020

Consell de Govern Ordinari