torna

Acords del Consell de Govern

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN DEMANA ESTENDRE LES CONDICIONS ACTUALS DELS ERTO PER FORÇA MAJOR FINS AL 30 DE JUNY, COM A DATA MÉS PROPERA

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

\ L’executiu afegeix que aquells sectors sotmesos a restriccions perllongades en el temps puguin allargar les condicions dels ERTO fins al 30 d’octubre

\ L’executiu balear ha sol·licitat al Govern de l’Estat una especial sensibilitat per al cas del sector turístic mentre no recuperi l’activitat ordinària

El Consell de Govern ha acordat sol·licitar un seguit de mesures al Govern de l’Estat vinculades a la tramitació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO), que pretenen seguir mantenint una xarxa de protecció als treballadors i treballadores, especialment a aquells que se’n veuran afectats durant la temporada turística.

Si es tenen en consideració, aquestes mesures, adoptades amb el consens dels agents socials, permetrien prorrogar automàticament les condicions actuals dels ERTO de força major com a mínim fins al 30 de juny de 2020, condicions com arael fet que no corri el temps de cotització mentre es cobra una prestació per ERTO de força major o poder tenir accés a aquesta prestació encara que no s’hagués generat el dret per percebre-la, entre altres mesures.

A més, també se sol·licita que per a aquells sectors econòmics subjectes a algun tipus de restricció, fins i tot passada la derogació de l’estat d’alarma, s’allarguin els avantatges actuals dels ERTO com a mínim fins al 30 d’octubre.

Un altre aspecte apuntat és que davant la situació de desconfinament que es preveu, el Govern d’Espanya hauria de permetre la flexibilitat interna en els ERTO, tant els que són de força major com els de causes productives, de manera que en aquells casos en què les empreses considerin que pot hi haver l’oportunitat de reiniciar l’activitat, encara que després s’hagi de tornar a tancar, es pugui fer sense que aquesta obertura temporal tingui conseqüències.

Pel que fa a les bonificacions a les empreses de les quotes a la Seguretat Social, el Govern expressa que el procés de potencial descapitalització de les empreses aconsella que aquestes bonificacions arribin al 100 % per part de l’Estat.

Un cinquè punt acordat pel Consell de Govern és demanar una especial sensibilitat per al cas del sector turístic, mitjançant bonificacions especials a la Seguretat Social del 100 %, mentre no es recuperi l’activitat ordinària, i garantir la protecció econòmica dels treballadors i treballadores del sector, ja que aquest s’enfronta a restriccions més grans al seu desenvolupament que d’altres activitats.

Aquestes limitacions operen especialment en els territoris insulars com les Illes Balears, cosa que fa que hagi de ser una prioritat garantir una protecció especial d’aquest sector, juntament amb tots els subsectors complementaris.

Finalment, el Govern demana a l’Estat que permeti la simplificació i agilitació administrativa dels ERTO per causes productives, sempre garantint tots els drets dels treballadors i empreses. Igualment, es recomana mantenir que l’informe de la Inspecció de Treball sigui potestatiu, sempre que es faci en el marc d’acord entre empreses i representants sindicals.

Acords del Consell de Govern. 01 maig 2020

Consell de Govern Ordinari