torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EDUCACIÓ INFORMA EL CONSELL DE GOVERN SOBRE LES CONTRACTACIONS D’EMERGÈNCIA PER ADQUIRIR DISPOSITIUS CHROMEBOOK QUE PERMETIN LA FORMACIÓ EN LÍNIA DE L’ALUMNAT  

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

\ S’han fet dos contractes per un valor total de més de 400 mil euros

\ Educació ha impulsat diverses mesures per reduir l’escletxa digital

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha contractat diferents subministraments de dispositius digitals, juntament amb les llicències, que es destinaran prioritàriament a l’alumnat que, per raons econòmiques, no disposa d’aquests mitjans per tal de poder fer un seguiment efectiu de les tasques educatives des del seu domicili.

Avui s’ha informat el Consell de Govern sobre l’adquisició dels primers 1.229 dispositius Chromebook, amb les corresponents llicències, a través de dos contractes per via d’emergència per un import total de 407.787,78 €. Aquesta adquisició suposa la primera part del total de gairebé 3.000 dispositius i llicències necessaris per poder seguir la formació a distància que aniran arribant als centres educatius de les Illes Balears durant les properes setmanes.

Al llarg del període de suspensió de les classes presencials la Conselleria ha dictat diferents instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres i ha determinat que cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d'establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, aula virtual, pàgina web, blogs d’aula, correu electrònic, etc.), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que es consideri adequat.

Per tal d’evitar desigualtats derivades d’aspectes econòmics per a l’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha establert els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a les famílies que tenen dificultat en l'ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adients; però en el decurs d’aquesta situació, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha detectat que els recursos informàtics educatius actualment existents als centres són del tot insuficients, tenint en compte l’allargament de l’estat d’alarma, per poder donar cobertura educativa amb garanties als alumnes i s’ha posat de manifest la dificultat d’accedir a la informació educativa que es transmet des dels centres escolars.

A més de l’adquisició de dispositius Chromebook, també s’han impulsat diferents vies per garantir la connectivitat, ja sigui a través de l’adquisició de targetes, encaminadors, i altres dispositius; amb material aportat pel Ministeri i mitjançant acords amb ajuntaments i consells per completar la connectivitat de l’alumnat.

D’acord amb els centres educatius, s’ha fet un llistat d’alumnes que necessiten aquests suports per poder dur endavant el que queda de curs. Els centres també han facilitat dispositius propis i altres materials educatius que han considerat oportuns.

Finalment, s’han impulsat diverses línies de formació i suport en línia per reforçar la formació del professorat i fer més fàcil l’ensenyament digital.

Acords del Consell de Govern. 01 maig 2020

Consell de Govern Ordinari