torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN INSTA L’ESTAT A PERMETRE A CONSELLS I AJUNTAMENTS ALLIBERAR MÉS RECURSOS PROPIS DAVANT L’IMPACTE DE LA COVID-19

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

\ L’Acord reclama noves mesures per atendre les necessitats actuals i la posterior fase de reconstrucció del sistema productiu
\ El Govern insta l’Estat a flexibilitzar l’aplicació de la regla de despesa perquè consells i ajuntaments puguin disposar dels recursos d’anys anteriors a 2019

El Consell de Govern ha aprovat l’Acord pel qual insta el Govern d’Espanya perquè permeti a les administracions locals (consells insulars i ajuntaments) alliberar més recursos propis provinents d’anys anteriors i flexibilitzi l’aplicació de la regla de despesa a aquestes administracions, sense limitar l’ús d’aquests fons al 20 % del superàvit de 2019, tal com estableixen les mesures estatals aprovades fins ara per atendre les despeses derivades de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El Govern reclama noves mesures per atendre les necessitats actuals i també la posterior fase de recuperació i reconstrucció del sistema productiu.

Aquest Acord insta el Govern espanyol a permetre als consells i als ajuntaments disposar dels recursos propis provinents de superàvits i romanents de tresoreria d’anys anteriors i a flexibilitzar l’aplicació de la regla de despesa a les administracions locals en els casos que tenguin romanents o marge d’endeutament per atendre les despeses derivades de la gestió de l’actual situació d’emergència extraordinària.

Així mateix, reclama al Govern d’Espanya la modificació de les mesures adoptades recentment respecte de l’ús del superàvit de 2019 de les administracions locals, a les quals queda limitat al 20 % d’aquest saldo positiu, i que permeti que els consells i els ajuntaments puguin destinar el 100 % del superàvit de l’any passat a les despeses previstes en la normativa aprovada, relatives als serveis socials i la protecció social.

A més, el Govern de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a prendre noves mesures de flexibilització de l’ús dels recursos propis de les administracions locals provinents d’anys anteriors a 2019 i de l’abast de la seva destinació. En aquest sentit, també proposa ampliar les finalitats de les despeses en funció de les necessitats tant en l’àmbit social com econòmic, en exercici de les competències pròpies de les administracions locals, per mitigar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19.

El Govern reclama, en aquest punt, noves mesures de flexibilització que possibilitin l’ús efectiu dels superàvits anteriors a 2019, particularment pel que fa a l’ampliació de l’abast de les inversions i la finalitat de les despeses, en funció de les necessitats dels diferents municipis i illes, tant en l’àmbit social com en l’àmbit econòmic, a fi de mitigar millor els efectes locals i insulars resultants de la crisi de la COVID-19 i atendre la posterior fase de recuperació i reconstrucció del sistema productiu.

Acords del Consell de Govern. 03 abril 2020

Consell de Govern Ordinari