torna

Acords del Consell de Govern

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN APROVA DESTINAR 4,7 MILIONS D’EUROS AL MANTENIMENT DE TOT EL SISTEMA D’ELECTRIFICACIÓ DE LA XARXA DE TREN

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

\ El contracte serà per quatre anys, prorrogables dos anys més, amb una estimació total de 7,9 milions d’euros
\ El Govern també ha autoritzat una despesa d’1,4 milions d’euros per adquirir noves rodes per als trens 8100


Avui el Govern ha aprovat autoritzar a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) una despesa de 4,7 milions d’euros per iniciar l’expedient de licitació del nou contracte de manteniment integral de les instal·lacions i els elements associats a l’electrificació i alta tensió de la xarxa de tren.

El Consell de Govern ha resolt que, per aquest cas, s’ha d’aixecar la suspensió general dels procediments administratius vigent durant l’estat d’alarma, perquè s’entén que es tracta d’un contracte necessari per al funcionament correcte del servei públic ferroviari que presta SFM.

La despesa de 4,7 milions correspon a un mes de 2020 (el contracte actual acaba el novembre d’enguany) i a les anualitats de 2021, 2022 i 2023. Es preveu que el nou contracte es pugui prorrogar per dos anys més. En el cas de pròrroga, el valor total del contracte seria de 7,9 milions d’euros.

La finalitat del contracte és mantenir en tot moment en condicions d’utilització correcta tant els equips que componen la infraestructura que subministra energia elèctrica per a tracció a la xarxa ferroviària i metropolitana d’SFM, com les instal·lacions d’alta tensió, amb la finalitat que sempre estiguin en perfecte estat de funcionament i que es garanteixi la seguretat i la fiabilitat del servei. Entre altres actuacions, suposa el manteniment de la catenària i també de les subestacions de tracció.

Per al nou contracte, SFM demanarà a les empreses un increment del personal de manteniment, de manera que es garanteixi no tan sols el manteniment preventiu de tots els elements (tasca que habitualment es duu a terme de nit, quan no hi ha servei), sinó també equips suficients de manteniment correctiu de dia que puguin intervenir ràpidament davant qualsevol eventualitat.

Així mateix, en un segon acord que també afecta SFM, el Consell de Govern ha autoritzat l’empresa a iniciar l’expedient per licitar el contracte de subministrament de noves rodes per als trens de la sèrie 8100. La despesa és d’1,4 milions d’euros.

La previsió és que les rodes s’hauran de canviar com a molt tard el 2023. Els costs de la posada en marxa de la fabricació de rodes —que comporta la compra de matèria primera, el muntatge de motlos en premses, els torns, la programació d’autòmats i el disseny de la cadena de producció en general— fan recomanable planificar bé el volum de compra, atès que comprar en petits volums genera un cost unitari exagerat per la imputació de les despeses fixes, de manera que el més habitual és encarregar rodes per a tot el parc disponible.

Acords del Consell de Govern. 03 abril 2020

Consell de Govern Ordinari