torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN AMPLIA FINS A 75 MILIONS D’EUROS LA LÍNIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUDES AMB ISBA PER INJECTAR LIQUIDITAT A PIMES I AUTÒNOMS  

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

\ El finançament que facilita aquesta línia per mitigar l’impacte de la crisi generada per la COVID-19 augmenta en 25 milions d’euros

\ El Govern i ISBA mantenen a disposició de pimes i autònoms les altres dues línies ordinàries 2020 amb un finançament de 50 milions 


El Consell de Govern ha aprovat l’ampliació de la línia extraordinària del Govern i la societat de garantia recíproca ISBA per injectar liquiditat a autònoms i petites i mitjanes empreses amb activitat a les Balears, de manera que el finançament que es posa a l’abast augmenta de 50 milions d’euros inicials a 75 milions, per mitigar l’impacte econòmic derivat de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
Aquesta línia extraordinària, ampliable en funció de les necessitats i la demanda, tal com es va establir quan es va posar en marxa, s’adreça a autònoms i pimes, empreses de fins a un màxim de 250 treballadors i amb un volum de facturació inferior a 50 milions, que tenguin activitat —domicili social o establiment— a les Balears i formalitzin operacions de liquiditat per mitigar els efectes de la pandèmia i de l’estat d’alarma.

El finançament bancari que facilita aquesta línia extraordinària permet obtenir liquiditat a les persones o empreses beneficiàries en unes condicions molt avantatjoses, segons les quals les operacions queden avalades en un cent per cent i el Govern cobreix totalment el pagament dels interessos i també la comissió de l’aval. La quantia màxima de les operacions és de fins a 300.000 € per beneficiari.

Juntament amb la posada en marxa d’aquesta línia extraordinària COVID-19, el Govern i ISBA mantenen operatives les altres dues línies ordinàries de finançament per a 2020 aprovades prèviament a l’actual situació d’emergència: la línia CAIB-ISBA per a pimes i autònoms, la qual posa a l’abast un finançament de 40 milions, per a liquiditat i inversions, i la línia específica adreçada al sector industrial a través de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), amb un finançament de 10 milions per a inversions.

A més de facilitar nou finançament a través de la línia extraordinària posada en marxa per fer front a l’impacte de la crisi sanitària, també s’està oferint una altra mesura derivada de l’emergència actual: les operacions de finançament que ja tenien prèviament un aval d’ISBA poden sol·licitar l’ajornament, de sis mesos fins a un any, del pagament de les amortitzacions del deute corresponent a aquests préstecs.  

 

 

 

Acords del Consell de Govern. 03 abril 2020

Consell de Govern Ordinari