torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE LA CAIB REFORÇARÀ ELS CONTROLS DE SALUT ALS EMPLEATS PÚBLICS

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

\ Metges del treball citaran els treballadors públics que presentin símptomes per fer una avaluació del seu estat, així com un seguiment dels seus contactes estrets
\ La Direcció General de Funció Pública constitueix una borsa d’empleats públics que, tot i no exercir funcions ‘essencials’, s’ofereixen voluntàriament per reforçar serveis


Avui el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, ha aprovat diferents mesures dirigides a reforçar els controls de l’estat de salut que el Servei de Prevenció de Riscs Laborals fa als empleats i empleades públiques al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del seu sector instrumental, tret dels ens que presten aquest servei de manera externa.

Aquesta mesura cerca incrementar la seguretat dels treballadors i treballadores que, arran de l’Acord del Consell de Govern de 16 de març, han quedat de manera presencial als seus llocs de feina habituals o destinats a diferents serveis que han necessitat un reforçament de personal.

Segons especifica l’Acord, tot el personal funcionari i laboral de la CAIB i del sector instrumental que continuï fent feina presencialment s’haurà de dirigir al Servei de Prevenció de Riscs Laborals, en cas que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagi estat en contacte estret amb alguna persona contagiada, per tal de ser citat per a una avaluació presencial per part de metges del treball.

A més, el Consell de Govern ha autoritzat el Servei de Prevenció perquè pugui recórrer a proveïdors externs de prevenció de riscs laborals de reforç, si això fos necessari per assegurar una disposició suficient de metges del treball per avaluar l’estat de salut dels treballadors i treballadores públics al seu càrrec.

D’aquesta manera, el Govern de les Illes Balears fa una passa més per garantir la salut del personal en actiu presencialment, que se suma a les iniciatives que s’han posat en marxa als centres de treball seguint les instruccions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals i de la Direcció General de Salut Pública, com ara la desinfecció i neteja especialitzada, la col·locació de senyals de distància interpersonal i de cartelleria amb informació bàsica d’higiene personal, la distribució de guants de plàstic, la limitació de l’aforament màxim als espais comuns i públics, entre d’altres.

Finalment, la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques ha creat una borsa de funcionaris voluntaris per a l’eventual atribució de tasques de reforç dels serveis que ho requereixin, en atenció a la nova situació de l’estat d’alarma, la qual cosa pot suposar la destinació immediata, o en qualsevol moment, mitjançant atribució temporal de funcions, als departaments o serveis de l’Administració autonòmica o dels ens públics instrumentals que necessitin reforçar la seva plantilla.

Cal recordar que l’Acord de 16 de març ja va aprovar mesures destinades a reduir al mínim imprescindible el personal públic que havia de continuar fent feina en modalitat presencial, en la línia de les recomanacions del Ministeri de Sanitat, però assegurant el manteniment dels serveis públics essencials adreçats a la ciutadania en un moment de tantes dificultats per al conjunt de la societat.

Actualment, prop del 85 % del personal de l’Administració autonòmica (17.326 persones), excloent el sector sanitari, fa teletreball o es troba en situació de disponibilitat per rebre assignacions temporals de funcions. Només el 15 % dels treballadors i treballadores públics duen a terme a hores d’ara les seves tasques de manera presencial (3.128 persones).

Acords del Consell de Govern. 27 març 2020

Consell de Govern Ordinari