torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT APROVA LA COMPRA DEL MATERIAL NECESSARI PER FER PROVES DE CITOLOGIA LÍQUIDA  

Presidenta

\ És una tècnica més eficaç que la citologia convencional
 \ Permet millorar la qualitat del  diagnòstic

 
 
El Servei de Salut ha aprovat la compra de reactius, material fungible i la cessió d’equips per fer proves de citologia líquida amb el sistema de lectura automatitzada integrat. Es tracta d’una tècnica que millora la qualitat del diagnòstic per detectar cèl·lules atípiques o cancerígenes. A més, amb la mateixa mostra es pot fer la determinació del Virus del Papil·loma Humà (VPH) sense haver de citar a la pacient dues vegades.
 
A l’Hospital Universitari Son Espases es fan unes desset mil citologies cada any, la majoria fent servir aquesta tècnica. Aquesta xifra inclou proves fetes als altres hospitals públics de les Illes Balears, que s’analitzen a l’hospital de referència. El valor estimat d’aquest contracte és de 2,3 milions d’euros, amb una durada de dos anys, prorrogable fins a quatre.
 
La citologia líquida és una tècnica més eficaç que la citologia convencional (també anomenada “prova de Papanicolau”), en la qual les mostres obtengudes raspant la superfície del cèrvix s’estenen en un portaobjectes en una capa irregular i generalment gruixuda, cosa que impedeix veure les cèl·lules de manera individualitzada —o amb prou precisió— en la lectura microscòpica.
 
En canvi, amb el procediment de la citologia líquida, en lloc d’estendre la mostra directament en un portaobjectes es col·loca dins un flascó que conté una solució conservadora. Quan arriba al laboratori, se’n filtren les cèl·lules i es transfereixen al portaobjectes en una capa molt fina, amb una espessor de només un nivell cel·lular (monocapa). Amb aquesta tècnica les cèl·lules experimenten menys distorsió, ja que s’eliminen leucòcits, moc i altres substàncies —com ara restes de medicació vaginal— que interfereixen en la lectura de les mostres; això fa que l’examen sigui més precís, que es pugui analitzar una quantitat més gran de cèl·lules i que es pugui fer més d’una consulta amb la mateixa mostra (és a dir, aprofundir després del primer diagnòstic), amb un resultat diagnòstic final de més qualitat..