torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: EL SERVEI DE SALUT APROVA LA COMPRA DE MATERIAL PER FER PROVES QUE MESUREN LA CÀRREGA VIRAL

Conselleria de Salut

\ Aquest procediment permet quantificar una infecció per virus com el VIH o els de l’hepatitis B i C, entre d’altres
\ El valor estimat del contracte és d’1,7 milions d’euros, amb una durada de dos anys, prorrogable fins a quatre

El Servei de Salut ha aprovat la compra de reactius, material fungible i cessió d’equips per quantificar el genoma de virus i altres paràmetres de microbiologia molecular en diferents mostres clíniques que es fan als laboratoris de l’Hospital Universitari Son Espases. Aquestes proves mesuren la càrrega viral, és a dir, quantifiquen la infecció per virus per mitjà de la presència de partícules virals en els fluids corporals. Això permet quantificar infeccions provocades pel VIH o pels virus de l’hepatitis B i C,  i també detectar importants patògens responsables de malalties de transmissió sexual amb importants implicacions en la salut pública. Es tracta de proves moleculars que es duen a terme amb aparells i tecnologies modernes, moltes de les quals són totalment automatitzades, com es fa en altres laboratoris microbiològics d’hospitals de referència.
 
El valor estimat d’aquest contracte és d’1,7 milions d’euros, amb una durada de dos anys, prorrogable fins a quatre. La tramitació d’aquest concurs permetrà accedir a una tecnologia més avançada, amb un temps de resposta més curt i unes prestacions tècniques més bones.
 
El Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Son Espases du a terme més de vint-i-dues mil proves moleculars cada any . Aquesta xifra inclou les proves del mateix centre hospitalari i les d’altres centres, com l’Hospital Comarcal d’Inca, l’Hospital de Manacor i l’Hospital Can Misses. També inclou algunes de les proves que es fan als hospitals Son Llàtzer i Mateu Orfila. L’Hospital Universitari Son Espases és el centre de referència per a les proves de quantificació d’altres virus, com el citomegalovirus humà o el virus d’Epstein-Barr, que poden causar greus infeccions en els pacients immunodeprimits, com aquells que han rebut el trasplantament d’un òrgan sòlid o de medul•la òssia.
 
Algunes d’aquestes proves estan entre els estàndards habituals de l’atenció dels pacients amb aquestes infeccions i es fan contínuament a l’hospital de referència des de fa més de vint anys.