torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: El Consell de Govern ratifica els acords per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de la CAIB

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

D’acord amb la proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, el Consell de Govern ha ratificat els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s’aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.
 
El passat mes de maig, el Consell de Govern va ratificar l’acord subscrit en matèria de desenvolupament de la carrera professional entre la representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Serveis Generals i en el Comitè Intercentres.
 
Atès que la situació de la Hisenda autonòmica no permetia atendre totes les despeses que es deriven de l’aplicació dels pactes anteriors, l’Acord del Consell de Govern de 25 de setembre de 2015 va suspendre determinats punts dels acords de desenvolupament de la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals, al mateix temps que convocava les organitzacions sindicals a l’obertura de negociacions sectorials a l’efecte de modular els efectes de la suspensió.
 
Fruit d’aquest esforç negociador, els dies 12 i 16 de novembre de 2015 l’Administració i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Serveis Generals i en el Comitè Intercentres varen subscriure un acord relatiu a la recuperació progressiva de la carrera professional, atès que l’Administració i les organitzacions sindicals han manifestat ser conscients de totes les retallades que han patit els empleats públics en aquests darrers anys i també saben que només comptant amb la implicació de tots els professionals es poden garantir uns serveis públics de qualitat, eficients i sostenibles.
 
Per aquest motiu, i tot i la situació precària de la Hisenda autonòmica, les parts signatàries d’aquest Acord han ajuntat postures per fixar les bases que ajudin a reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, acord que finalment ha ratificat avui el Consell de Govern.
 

Acords del Consell de Govern. 20 novembre 2015

Consell de Govern Ordinari