torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa per a l'execució d'inversions estatutàries a càrrec de l'Estat en matèria turística

Conselleria de Turisme i Esports

El Consell de Govern ha aprovat un nou conveni de col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa per continuar amb l'execució d'inversions estatals en matèria turística, que es preveuen en l'acord subscrit en 2010 entre l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El nou conveni aprovat avui substitueix l'anterior, que va expirar en 2014 i estableix el règim de col·laboració entre ambdues administracions (autonòmica i insular) per dur a terme les esmentades inversions en matèria d'accions de foment i desenvolupament turístic a través d'obres dirigides a la reestructuració, modernització i diversificació del sector turístic a l'illa pitiüsa. En concret, a Eivissa li corresponen 9 milions d'euros del total de 20 milions finançats per TURESPAÑA per distribuir entre Mallorca, Eivissa i Formentera.

Cal indicar que el conveni mare (amb Turespaña) va ser modificat en 2014 per redistribuir el pressupost assignat entre les actuacions que s'indicaven en el text original i altres noves afegides. Així, finalment les obres previstes per a executar són:
 
 
Parc de Ses Feixes i Platja de Talamanca 1.680.000,00
Centre Formación Agroambiental Can Marines 2.000.000,00
Senders Turístics de Ses Salines 1.800.000,00
Adquisició de terreny perconstrucció d’un pàrking en es Caló de l’Oli 1.000.000,00
Remodelació de les instalacions de l’Hipòdrom de San Rafael    800.000,00
Remodelació de la coberta de l’edifici de Fires i Congresos d’Eivissa   170.000,00
Renovació de l’edifici Escola Unversitària de Turisme d’Eivissa, Centre Cultural i d’Oci de Cas Serres   750.000,00
Sender turístic de Labritja   400.000,00
Ampliació de l’edifici de Fires i Congressos d’Eivissa   400.000,00
 
 
Aquestes actuacions tindran un període d'execució de 36 mesos.

Cal destacar que d'aquests 9 milions d'euros, l'organisme estatal ja va abonar a la Comunitat Autònoma 1.236.458 euros. D'aquesta manera, els 7.763.541 euros pendents s'aportaran mitjançant les següents anualitats:
 
-2015: 2.908.917,19€
-2016: 2.845.450,61€
-2017: 2.009.174,14€
 
 
 
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari