torna

Acords del Consell de Govern

Altres Acords del Consell de Govern

Vicepresidència i Conselleria de Presidència

Conselleria de Família i Serveis Socials


 
  • El Consell de Govern ha estat assabentat de l’Informe de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de l’any 2014
 
El Consell de Govern ha estat assabentat, a proposta de la Conselleria de Família i Serveis Socials, de l’Informe de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de l’any 2014, i procedeix a tramitar aquest document al Parlament de les Illes Balears.
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari