torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: El Consell de Govern ha autoritzat la modificació dels Estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Conselleria de Família i Serveis Socials

 El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta de la Conselleria de Família i Serveis Socials, la modificació dels Estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, amb l’objectiu que aquest organisme pugui assumir la gestió dels serveis relacionats amb la salut mental que es duen a terme en les residències per a persones dependents que gestiona a l’illa d’Eivissa.
 
La modificació també inclou l’assumpció de les finalitats i els objectius assignats al Consorci, i que seran gestionats per la Fundació després del procés d’integració dels dos ens, acordat per la Comissió d’Anàlisi i Reestructuració del Sector Públic Instrumental en data de 4 de febrer de 2015.
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari