torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Aprovat el Decret que regula les compensacions econòmiques que percebran els membres de les juntes electorals i personal que participaran en la jornada electoral 2015

Vicepresidència i Conselleria de Presidència

 
El Consell de Govern ha aprovat el Decret que regula les gratificacions i indemnitzacions que han de percebre els membres i el personal de les juntes electorals de zona, els secretaris dels ajuntaments, els delegats de les juntes electorals de zona, els jutges de primera instància o de pau i els representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma a les meses electorals que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.
Juntes Electorals de zona:
- President: 2.844,59 euros
- Secretari: 2.641,40 euros
- Vocals judicials: 1.219,11 euros
- Vocals no judicials: 731,46 euros
Delegats de les juntes electorals de zona:
- Secretaries amb un nombre no superior a deu taules: 731,46 euros
- Secretaries amb un nombre entre onze i cinquanta taules: 812,74 euros
- Secretaries amb més de cinquanta taules: 894,01 euros
Jutges de primera instància o de pau:
Percebran en concepte d’indemnització 60,58 euros.
Representants de l’Administració autonòmica en les meses electorals:
En virtut del conveni de col·laboració signat entre l’Estat i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió electoral, els representants de l’Administració seran únics per a tots els processos electorals concurrents el 24 de maig de 2015, municipals, Parlament i consells insulars.
L’Administració autonòmica es fa càrrec del 50 % d’aquestes retribucions. El representant de les taules percebrà 40 euros per taula. A més, enguany hi haurà taules amb tauletes tàctils els representants de les quals percebran 19 euros per taula. I els representants de les taules administrades electrònicament cobraran 80 euros.
La quantitat màxima que podran percebre serà de 250 euros.
 
Cal destacar que es mantenen les mateixes quanties que es van abonar en les eleccions de 2011.
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari