torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Autoritzat el conveni entre SITIBSA i l’Institut Geogràfic Nacional per a la producció, actualització i intercanvi d’informació geogràfica

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

El Govern ha autoritzat avui la signatura del conveni entre l’entitat pública Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, i l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) del Ministeri de Foment per a la producció, actualització i intercanvi d’informació geogràfica.
 
L’objecte del conveni és que ambdues parts realitzin treballs amb el seu propi personal i intercanviïn dades de la seva propietat sense que hi hagi una contraprestació econòmica. La seva durada és de quatre anys, prorrogable per períodes d’un any. Les actuacions previstes són la cooperació en la formació i l’actualització de la informació geogràfica de referència i de les bases topogràfiques territorials; la coedició del mapa autonòmic i la col·laboració en el desenvolupament del Pla Nacional d’Observació del Territori, del Nomenclàtor Geogràfic Nacional i de la Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya. També col·laboraran en el manteniment i la coexplotació de la Xarxa d’Estacions Permanents GNSS a les Illes Balears i el manteniment de la xarxa geodèsica nacional i de la xarxa d’anivellament d’alta precisió.
 
La missió de SITIBSA és l’elaboració de productes cartogràfics d’alta qualitat i precisió, com mapes, ortofotografies, etc., una informació cartogràfica que s’explota en els sistemes SIG i que serveix de base per al coneixement, la planificació i la gestió del territori. SITIBSA ha creat eines com la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), una plataforma en línia que permet cercar, localitzar, visualitzar, analitzar i enllaçar informació geogràfica de diferents fonts (http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp) o el Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB), que permet consultar la informació dels planejaments urbanístics vigents de tots els municipis de les illes (http://muib.caib.es).
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari