torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Aprovats els manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals

Vicepresidència i Conselleria de Presidència

El Consell de Govern ha aprovat els manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals que s’utilitzaran en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, que es duran a terme dia 24 de maig de 2015, perquè puguin exercir correctament les funcions que es deriven del seu nomenament com a membres d’una mesa electoral.
 
Un dels manuals és la versió per a les meses administrades electrònicament (MAE), que per primera vegada s’instal·len a la comunitat autònoma. Els membres de les MAE disposaran, per fer les tasques que els corresponen durant la jornada electoral, de les eines informàtiques següents:
 
 
  • Ordinador portàtil, amb mòdem GPRS i lector de DNI electrònic
  • Impressora
  • Targeta SD amb el cens corresponent a la mesa electoral
 
Així mateix, per assistir-los en la utilització d’aquestes eines, durant la jornada electoral comptaran amb el suport d’un representant de l’Administració.
 
Els manuals d’instruccions han estat supervisats per la Junta Electoral Central i aprovats per acord del Consell de Ministres el passat 10 d’abril, i també han de ser aprovats pels consells de govern de les respectives comunitats autònomes.
 

Acords del Consell de Govern. 17 abril 2015

Consell de Govern Ordinari