torna

Acords del Consell de Govern

CONSELL DE GOVERN: SALUT TRAMITA L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RADIOTERÀPIA DE PROTONS  

Conselleria de Salut i Consum

\ El valor de la contractació serà d’un màxim estimat de 925.524 € per 2 anys

\ Anteriorment aquests pacients eren derivats a Suïssa o Alemanya


El Consell de Govern ha atorgat al Servei de Salut l’autorització per tramitar l’acord marc per a la contractació de la prestació del servei de radioteràpia de protons a pacients que derivi per un valor màxim estimat de 925.524 € per dos anys.

En els darrers anys, s’ha desenvolupat un nou tipus de tractament radioteràpic per al càncer infantil, que utilitza partícules pesades, anomenades protons, en lloc d’emprar fotons. Guiats correctament, els protons tenen la particularitat de garantir l’alliberament localitzat d’energia minimitzant els efectes nocius sobre els teixits sans i concentrant dosis altes de radiació en el teixit tumoral.

Gràcies a aquesta característica, la radioteràpia amb protons està particularment indicada per tractar els tumors profunds, sobretot quan cal preservar estructures crítiques o òrgans sans, cosa que redueix al mínim les seqüeles de l’exposició a fotons (tumors secundaris i danys en òrgans i estructures vitals). En l’edat pediàtrica, l’exposició a fotons, utilitzats en radioteràpia clàssica, pot suposar efectes secundaris importants, tant en la fase aguda de la malaltia com a llarg termini, com ara l’alteració del creixement o de l’esfera cognitiva i neoplàsia radioinduïda.

Per tot això, és manifest que disposar d’una opció radioteràpica (teràpia de protons o PRT) que garanteixi més eficiència que la radioteràpia de fotons i que en conjunt tengui menys efectes secundaris representa una alternativa vàlida en l’estratègia oncològica, sobretot per als pacients pediàtrics.

Fins a l’any 2019 aquests pacients eren derivats a clíniques amb teràpia de protons a Suïssa i Alemanya. El darrer any els pacients varen ser derivats a clíniques a Espanya que havien posat en marxa aquesta teràpia.

 

Acords del Consell de Govern. 06 setembre 2021

Consell de Govern Ordinari