torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA DEL SERVEI DE SALUT PER 628.978 €  

Conselleria de Salut i Consum

\ Destaca la contractació del servei de trasllat dels positius per COVID-19 i dels contactes estrets als hotels pont

\ S’ha contractat el servei extraordinari de neteja integral i desinfecció dels vehicles de transport sanitari terrestre urgent


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament a càrrec del Servei de Salut per valor de 628.978,59 euros. Aquestes contractacions responen a la necessitat de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Les contractacions són les següents:
 
- Contractacions dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears: s’ha contractat el servei de trasllat d’estrangers comunitaris temporals amb diagnòstic positiu d’infecció pel SARS-CoV-2 i dels seus contactes estrets des dels llocs d’estada temporal fins als hotels pont concertats pel Servei de Salut per mantenir-los en règim d’aïllament, amb l’empresa Servicios Sociosanitarios Generales Baleares, SL, per 621.920 euros.

- Contractacions a càrrec de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears: s’ha contractat el servei extraordinari de neteja integral i desinfecció dels vehicles de transport sanitari terrestre urgent de les Illes Balears destinats a la cobertura de serveis relacionats amb la lluita contra la pandèmia de la COVID-19 amb l’empresa Acciona Facility Services, SA, per l’import de 7.028 euros.

El mes de març de 2020, el Consell de Govern va aprovar l'acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits durant aquest període per l'Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d'emergència.

 

Acords del Consell de Govern. 06 setembre 2021

Consell de Govern Ordinari