torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: EL GOVERN INVERTIRÀ 1,5 MILIONS D’EUROS PER GENERAR NOUS CONEIXEMENTS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

\ Per primera vegada, es publicarà una convocatòria oberta a tots els centres investigadors per impulsar projectes de recerca d’un alt impacte socioeconòmic
\ La convocatòria, els objectius de la qual s’emmarquen en el Pla de Ciència de les Illes Balears, pretén enfortir la xarxa investigadora i diversificar l’economia

Avui el Consell de Govern ha autoritzat la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022 per un import màxim d’1.500.000 €, amb l’objectiu de donar suport a iniciatives de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica i a la lluita contra el canvi climàtic, o relacionats amb l’àmbit turístic, que es duran a terme a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

L’objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, així com una recerca de qualitat, evidenciada tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears.

Aquesta convocatòria està prevista en el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible 2017, i els doblers que es destinaran a les ajudes provenen de la recaptació de l’impost del turisme sostenible. Els objectius també estan emmarcats en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears. En aquest sentit, les temàtiques dels projectes han d’estar integrades principalment en els àmbits i objectius de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, que s’indiquen a continuació:

a) Estudi i revaloració del patrimoni històric i cultural.
b) Transició energètica.
c) Coneixement, protecció i recuperació del medi natural.
d) Coneixement sobre el funcionament, la modernització i la recuperació del medi rural, agrari i marí.
e) Coneixement sobre el canvi climàtic.
f) Tecnologies relacionades amb l’àmbit turístic.
g) Investigació d’excel·lència.

Per a l’anualitat de 2018, es preveu una inversió de 270.000 €, amb una partida de 250.000 € de la primera convocatòria i una partida de 20.000 € en concepte d’avaluació.

La durada dels projectes (i dels subprojectes que els integren) ha de ser de tres anys. Les entitats beneficiàries poden ser centres públics d’R+D (universitats públiques, organismes públics de recerca, entitats sanitàries públiques o de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, i, en general, qualsevol centre d’R+D dependent de les diferents administracions públiques) i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tenguin definits en els seus estatuts l’R+D com a activitat principal.