torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: CREADA LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER A LES CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

\ El Govern aposta per un sistema de contractació ètic, social, sostenible, integrador, intel·ligent i eficient
\ L’òrgan col·legiat tindrà la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat

El Consell de Govern ha estat informat pel conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, de la creació i regulació del funcionament de la Comissió de seguiment de clàusules socials. El Govern, mitjançant l’Acord de 29 d’abril de 2016, va manifestar la seva voluntat d’utilitzar la contractació pública amb finalitats transversals, i va apostar de manera decidida per un sistema de contractació ètic, social, sostenible, integrador, intel·ligent i eficient. En aquest mateix Acord, es varen establir les directrius per incloure clàusules de caràcter social en la contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental.
 
Així mateix, tal com recull l’Acord esmentat, el conseller competent en matèria de treball ha de dur a terme les actuacions necessàries per constituir un òrgan de participació i debat amb els agents socials i altres entitats amb l’objectiu de recollir suggeriments, compartir informació, donar transparència als resultats o debatre els avenços en aquesta matèria. Per aquest motiu, el conseller Negueruela ha iniciat la tramitació corresponent per crear i regular la Comissió de Seguiment de Clàusules Socials mitjançant una resolució.
 
L’òrgan col·legiat tindrà la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat, que aportaran la seva experiència i els seus coneixements de la realitat social i econòmica actual

Acords del Consell de Govern. 25 novembre 2016

Consell de Govern Ordinari