torna

Acords del Consell de Govern

Consell de Govern: Autoritzada la signatura d’un conveni amb el Consell Insular de Formentera per mantenir i gestionar el telecentre de Sant Francesc Xavier

Conselleria d'Economia i Competitivitat

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Formentera per gestionar i mantenir el telecentre de Sant Francesc Xavier, que forma part de la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears (XarxaBit).
 
La XarxaBit, gestionada per la Fundació Bit, és una xarxa de punts públics d’accés a Internet i de capacitació tecnològica per als ciutadans de les Illes Balears, que té com a objectiu minimitzar el risc de fractura digital i garantir l’equilibri territorial i la cohesió social en la nova societat del coneixement.
 
Els 18 telecentres existents a dia d’avui faciliten l’accés públic dels ciutadans a Internet, l’alfabetització digital dels grups més desfavorits, i l’apropament dels serveis d’administració digital als ciutadans.
 
El conveni que ha autoritzat el Consell de Govern estableix que la Conselleria d’Economia i Competitivitat aportarà 4.500€ al Consell Insular de Formentera per a la gestió i manteniment del telecentre de Sant Francesc, a més de prestar el servei tècnic i de reposició de l’equipament informàtic del telecentre. El Govern proporcionarà també l’accés a la plataforma digital per a totes les persones usuàries del telecentre, amb continguts formatius, col·laboratius i socials, i prestarà el servei d’ajuda telefònica i en línia al dinamitzador del telecentre i a les persones usuàries que ho requereixin.
 
Per la seva part, el Consell Insular de Formentera s’encarregarà de mantenir l’obertura al públic del telecentre de l’Avinguda Portossalè un mínim de 25 hores setmanals, durant les quals hi ha de ser present el dinamitzador que assumeix la tutorització de les persones usuàries. El Consell s’encarregarà també de contractar el dinamitzador.
 

Acords del Consell de Govern. 15 maig 2015

Consell de Govern Ordinari