torna

Joana Català Coll

Joana Català Coll

Directora General

directorageneral@dgcultur.caib.es

Joana Català Coll (Menorca) va ser regidora de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella, amb funcions tècniques entre el 1999 i el 2003, període en què va ser responsable del Pla d’Equipaments Culturals de Ciutadella, del Pla General de Cultura, de l’avantprojecte del Museu de Can Saura, de la coordinació inicial del projecte de rehabilitació del Palau Saura, de la rehabilitació i l’equipament de la sala d’exposicions El Roser, i de la reforma i redistribució de la Casa de Cultura.
 
Entre el 2003 i el 2005, va ser responsable d’elaborar el projecte de constitució de la Fundació Àgora.
 
Ha dirigit i gestionat, entre el 2004 i el 2017, els serveis adjudicats per a la Fortalesa de la Mola, com ara la planificació i direcció dels serveis de visites i la programació i coordinació de les activitats culturals.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €