torna

Maria Francisca Alorda Vilarrubias

Maria Francisca Alorda Vilarrubias

Directora General

directorageneral@dgfpfp.caib.es

Inca, 1964
Diplomada en Magisteri (1985), amb plaça definitiva a l’IES Albuhaira de Muro. Experta universitària en Formació de formadors (UIB, 2008-2009) i en Formació de formadors en la intervenció en centres (UIB, 2009-2010), ha estat assessora del CEP d’Inca (2011) i ha exercit la docència en centres educatius d’Inca, Palma, Binissalem, Valldemossa i Llubí. Com a professora de català, ha impartit classes per als funcionaris de la CAIB (2001-2003).
Dins l’administració educativa ha estat cap del Servei d’Innovació Educativa (2008-2011) i cap de secció d’Escolarització (1999-2002), a més d’assessora tècnica docent.
Monitora i directora de temps lliure amb àmplia experiència, també ha estat professora, cap del Departament de Psicopedagogia i cap d’estudis de l’Institut de Formació Ramon Serra – Escola de l’Esplai.     
Ha publicat articles diversos a revistes escolars d’àmbit local i educatives, i dins el camp associatiu ha estat membre de la junta directiva de tres associacions de mares i pares d’alumnes.  

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €