torna

Pere Fuster Nadal

Pere Fuster Nadal

Director/Gerent

Capdepera, 1972

És Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears. Curs final de carrera a la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre pensions contributives.

Des del 1996 exerceix com a advocat. Fins a l’any 2008 com a part del bufet Crespí Advocats d’Inca, on ha exercit la direcció lletrada en assumptes de caire administratiu, urbanístic i mercantil, entre d’altres. Des de l’any 2011 compta amb despatx propi a Cala Rajada (Capdepera).

A la legislatura 2007-2011 va ser assessor del conseller de Mobilitat i Medi Ambient del Govern de les Illes Balears; així com també gerent del Consorci de Transports de Mallorca.

A la passada legislatura 2011-2015 va assessorar jurídicament el Grup MÉS per Mallorca del Consell de Mallorca en aspectes urbanístics.

Ha estat regidor de PSM-Entesa a l'Ajuntament de Capdepera a la legislatura 2011-2015, i des de juny de 2015 és regidor de MÉS per Capdepera.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53035,68 €