torna

Maria Antònia Truyols Martí

Maria Antònia Truyols Martí

Directora/Gerent

(Palma, 1966) Diplomada en Ciències Empresarials per la UIB (1987) Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense (Madrid, 1989) Màster en Hisenda Pública, Despesa Pública i Programació Econòmica per l’Instituto de Estudios Fiscales (Madrid, 1990). Beca de Formació de Personal  Investigador i Investigadora per concurs de mèrits a l’Instituto de Estudios Fiscales (Madrid 1991-1994)
Professora Titular de la UIB des de 1995. Directora General de Tributs i Recaptació del Govern de les Illes Balears (2007-2008). Directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears (2009- juny 2011).

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53.998,80 €