torna

Josep Gabriel Pomar Ordinas

Josep Gabriel Pomar Ordinas

Director/Gerent

A l’actualitat Gerent de la Fundació Per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Formació Acadèmica.
Diplomat en Treball Social (Universitat de les Illes Balears)(13-11-1990)
Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals (Universitat de Barcelona)(30-08-1992)
Màster en Gestió Cultural (Universitat de Barcelona) (30-10-1997)
Postgrau Especialista Universitari en Gestió d’Empreses (UIB) (13-06-2011)
Postgrau Expert Universitari en Estadística Aplicada (UIB) (26-05-2009)
Tècnic Sociocultural (01-07-1997)

Trajectòria Professional
Gerent de la Fundació Per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
01-07-2006  fins al dia d’avui.

Coordinador General de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
07-09-2001 fins a 01-07-2006.

Coordinador Tècnic  de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma.
01-07-1997 fins a 01-09-2001.

Tècnic en Animació Sociocultural i programació cultural de l’Ajuntament de Palma.
30-11-1989 fins a 30-06-1997
Ajudant de Programació Cultural l’Ajuntament de Palma.
23-03-82 fins a 30-11-1989.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53464 €