torna

Martí March i Cerdà

Martí March i Cerdà

Conseller

consellereducacioiuniversitat@caib.es

Pollença, 1954.

Llicenciat i doctor en ciències de l’educació per la Universitat de Barcelona. Catedràtic d’universitat de sociologia de l’educació i pedagogia social de la Universitat de les Illes Balears.

Ha estat director del Departament de Ciències de l’Educació i del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB durant diversos anys.

Director general d’Universitat del Govern de les Illes Balears (1999-2003). Actualment exerceix la vicepresidència de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social.

Ha estat vicerector primer de Planificació i Coordinació Universitària de la UIB entre 2007 i 2011.

Ha estat membre del Consell Escolar de les Illes Balears, director de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears, i és coordinador del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06 €