torna

Iago Negueruela i Vázquez

Iago Negueruela i Vázquez

Conseller

consellertci@caib.es

Llicenciat en Dret per la Universitat de Santiago de Compostela.

Des d'abril de 2008, és Inspector de Treball del cos superior d'Inspectors de Treball i de la Seguretat Social.

Va ser director general de Treball de les Illes Balears, des de febrer de 2010 a juny de 2011.

Mitjançant resolució del conseller d'Economia i Competitivitat, de 25 de febrer de 2014, va ser nombrat àrbitre per actuar en reclamacions en matèria electoral de representants de treballadors en l'empresa i en els òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06 €