torna

Antoni Bellver Julià

Antoni Bellver Julià

Director General

Formació: llicenciat en medicina i cirurgia per la UAB (unitat docent de Sant Pau) 1982.

El 1990 va ser admès per participar en el programa “MBA Full Time” d’ESADE Barcelona, que va dur a terme amb dedicació exclusiva durant els anys 1991 a 1993. L’any 1994 va complementar la formació d’ESADE (MBA general, però especialitzat en gestió financera) cursant el programa de gestió sanitària del CEFEM. Des de 1995 fins ara ha fet diferents cursos de gestió sanitària impartits per EADA, IE, ESADE…
El 2015 va cursar el postgrau de creació d’empreses basades en tecnologies d’Internet (Start ups) de la UIB.

Inicià l’experiència professional fent feina com a metge d’urgències tant en la sanitat pública com privada durant els anys 1982 a 1991, i després s’ha dedicat exclusivament a la gestió sanitària en el sector públic, en el qual ha ocupat diferents càrrecs, entre els quals destaquen: cap de secció d’Admissions de l’Hospital Joan March, cap de servei de Documentació Clínica de l’Hospital Son Llàtzer, coordinador del laboratori de l’Hospital Son Llàtzer, subdirector de Serveis Centrals del Complex Hospitalari de Mallorca, director mèdic adjunt del Complex Hospitalari de Mallorca, director de l’Hospital Psiquiàtric i director de l’Hospital Joan March. Des de l’1 de setembre de 2015 ocupa la Gerència de la GAU 061.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 63630 €