torna

Francisco Marí Marí

Francisco Marí Marí

Director General

FORMACIÓ ACADÈMICA

Diplomat en empresarials per la Universitat de les Illes Balears.
Llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat de les Illes Balears.
Diplomatura especialització en gestió logística, de 120 hores, a l’Escola Nacional de Sanitat (Madrid). Logística i gestió contractual en els serveis sanitaris per la Universitat Autònoma de Madrid. Màster en direcció d’hospitals. EADA Barcelona.

ACTIVITATS PROFESSIONALS

Director gerent de l’Hospital Nacional de Paraplègics de Toledo.
Comissionat Sescam a l’Hospital Provincial de Toledo. Director gerent Fundació Hospital Manacor. Director gerent del Clínic Balear. Director gerent de la Clínica Palmaplanas. Director de Gestió i Serveis Generals  de l’INSALUD, Àrea de Salut Menorca (Hospital Verge del Toro i Atenció Primària). Cap de servei de Subministraments de l’INSALUD, Àrea d’Atenció Primària (Palma).

Idiomes: castellà, català nivell B, francès nivell alt, anglès nivell mitjà.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 65650 €