torna

Isabel Castro Fernández

Isabel Castro Fernández

Directora General

directorageneral@dgtreslab.caib.es

Isabel Castro Fernández, actual directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, és llicenciada en Dret i en Administració i direcció de Empreses per la Universitat Carlos III de Madrid.


L’any 2008 ingresa  com a funcionària de carrera en el Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, estant adscrita a la Inspecció Provincial de les Illes Balears des de gener de 2009.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €