torna

Rafaela Sánchez Benítez

Rafaela Sánchez Benítez

Directora General

directorageneral@dgpdocen.caib.es

Diplomada en professorat d’Educació General Bàsica, especialitat en Ciències Socials.

Màster Universitari en Audició i Llenguatge.

Especialista en Pedagogia Terapèutica.

Títol d’Assessor de Formació Permanent del Professorat.

Títol de professor de llengua catalana.

Mestra d’Audició i Llenguatge amb destinació definitiva al Departament d’Orientació de l’IES Joan Alcover.

Assessora del CEP de Palma (1991-1996).

Assessora tècnica docent de la Direcció General de Formació Professional (1999-2000).

Directora del CEIP Son Espanyolet (2000-2004).

Directora del CEIP Son Pisà (2004-2007).

Cap del Servei de Provisió de la Direcció General de Personal Docent (2007-2009).

Cap del Gabinet de la Conselleria d’Educació i Cultura (2009-2011).

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €