torna

Joan Marqués Coll

Joan Marqués Coll

Joan Marqués Coll (1956), és Professor tècnic de FP, tècnic especialista en màquines. Va ser director de l’IES M. Angels Cardona del 1995/2004. Actualment, és professor Àmbit pràctic.
Ha estat Conseller executiu de Ciutadania i Família 2007/08,  d'Ordenació del Territori 2008/2011, i portaveu del Grup Socialista del Consell Insular de Menorca 2012/15.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 47741,40 €