torna

Antonio Morante Milla

Antonio Morante Milla

Director General

directorgeneral@dgplacen.caib.es

Palma, 1961

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Diplomat en Estudis Avançats sobre la Societat de la Informació i el Coneixement i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).


Professor d'ensenyança secundària de l’especialitat de matemàtiques, ha ocupat diversos càrrecs directius a instituts d’educació secundària.


Ha estat president de l'Associació de Directors i Directores d'Ensenyança Secundària de Mallorca (ADESMA) i de la Federació d'Associacions de Directors d'Educació Secundària de les Illes Balears (FADESIB).


Ha treballat com a assessor tècnic dels serveis d'Informàtica Educativa i de Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €