Logo del Govern de les Illes Balears

Responsable

Antonio Morante Milla

Antonio Morante Milla

Palma, 1961

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Diplomat en Estudis Avançats sobre la Societat de la Informació i el Coneixement i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).


Professor d'ensenyança secundària de l’especialitat de matemàtiques, ha ocupat diversos càrrecs directius a instituts d’educació secundària.


Ha estat president de l'Associació de Directors i Directores d'Ensenyança Secundària de Mallorca (ADESMA) i de la Federació d'Associacions de Directors d'Educació Secundària de les Illes Balears (FADESIB).


Ha treballat com a assessor tècnic dels serveis d'Informàtica Educativa i de Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53464,22 €

directorgeneraldgplacen.caib.es

Fotografies

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears