torna

Antoni Servera Saletas

Antoni Servera Saletas

Director General

directorgeneral@dgcooper.caib.es

Natural de Lloseta, és llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005), on també va desenvolupar tasques de recerca com a investigador en l’àmbit docent.

Ha viscut a Alemanya (2006 i 2008) i a Anglaterra (2007), on a més d’aprendre idiomes, va treballar en estudis de recerca i en organitzacions de defensa dels drets humans i el medi ambient.

Té més de set anys d’experiència en cooperació internacional i educació per al desenvolupament. Ha treballat com a tècnic de projectes en ONG de desenvolupament i ha estat vinculat a organitzacions de defensa dels drets socials i cívics.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €