Logo del Govern de les Illes Balears

Responsable

Antoni Servera Saletas

Antoni Servera Saletas

Natural de Lloseta, és llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005), on també va desenvolupar tasques de recerca com a investigador en l’àmbit docent.

Ha viscut a Alemanya (2006 i 2008) i a Anglaterra (2007), on a més d’aprendre idiomes, va treballar en estudis de recerca i en organitzacions de defensa dels drets humans i el medi ambient.

Té més de set anys d’experiència en cooperació internacional i educació per al desenvolupament. Ha treballat com a tècnic de projectes en ONG de desenvolupament i ha estat vinculat a organitzacions de defensa dels drets socials i cívics.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53464,22 €

directorgeneraldgcooper.caib.es
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears