torna

Fina Santiago Rodríguez

Fina Santiago Rodríguez

Consellera

conselleraaferssocialsiesports@caib.es

Llicenciada en psicologia per la Universitat de les Illes Balears, és, a més, treballadora social. És funcionària del cos tècnic superior de l’Administració des de l’any 1982.

Va ser directora de l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) en la legislatura 1999-2003.

En la legislatura 2007-2011 va ser consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració. Durant aquesta etapa es va promoure la Llei de serveis socials i la Llei de mediació familiar, es va desenvolupar la Llei de la dependència i es va constituir el Consell de Participació de la Dona. Va ser diputada al Parlament de les Illes Balears en el Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds.

Actualment és membre de l’executiva d’Iniciativa Verds i de la coalició MÉS per Mallorca. Durant la legislatura 2011-2015 ha estat diputada i coportaveu per aquesta formació al Parlament balear. A més, va ser membre de la Comissió d’Afers Socials i Drets Humans, de la Comissió de Salut i de la Comissió d’Educació.

Milità a Esquerra Unida des de l’any 1987 fins a l’any 2010. El 2010 va ser membre fundadora d’Iniciativa d’Esquerres, amb la qual inicià un procés de fusió amb els Verds que va donar lloc a Iniciativa Verds, que forma part de la coalició MÉS per Mallorca.

Agenda

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06 €