torna

Sebastià Sansó i Jaume

Sebastià Sansó i Jaume

Director General

directorgeneral@dgmambie.caib.es

Manacor, 1980
Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona (UdG) i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb la qual va obtenir el Premi Extraordinari de la carrera.  També té el Curs d’Adaptació Pedagògica (UAB).
Ha realitzat diferents estudis a espais naturals com Sa Dragonera o Cap de Creus (Catalunya) sobre el qual va realitzar el treball de final de carrera amb Matrícula d’Honor i que ha estat publicat.  Entre les diferents estades a l’estranger destaca la feina al Centre d’Energies Alternatives (CAT) del País de Gal•les. També ha treballat com a auditor ambiental per a ABAQUA.
Ha estat membre de la junta directiva de l’Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals (ALCAIB).
Dins l’àmbit cultural s’ha dedicat a la investigació literària, la creació i la gestió.
Durant el període 2011-2015 ha estat professor de secundària i batxillerat al Col•legi Sant Josep Obrer de Palma i membre de la seva comissió ambiental.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €