torna

Juli Fuster Culebras

Juli Fuster Culebras

Director General

direcciogeneral@ibsalut.es

FORMACIÓ ACADÈMICA
- Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, any 1980.
- Grau de llicenciatura per la mateixa Universitat el 1980.
- Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària. Universitat de Barcelona. Universitat Pompeu Fabra. Desembre 1997.
- Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, 2010.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
- Activitat privada, 1980–1990.
- Metge d’Atenció Primària, Insalud, 1990-1992.
- Subdirector Mèdic d’Atenció Primària. Insalud Balears, 1992-1998.
- Cap del gabinet tècnic, Gerència d’Atenció Primària, Insalud, 1998-1999.
- Subdirector d’Organització, Mètodes i Qualitat,GESMA, 1999-2001.
- Director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, juny 2001–juliol 2003.
- Metge d’Atenció Primària, Servei de Salut de les Illes Balears, juliol 2003–2007, 2011-2015.
- Metge consultor projecte Amares Perú finançat per la Unió Europea, per a desenvolupament sanitari i qualitat assistencial a la selva amazònica, Perú, 2006–2007,
- Director general de Planificació i Finançament, Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, 2007-2011.

Darreres publicacions
FUSTER CULEBRAS, J. “La disminución del potencial de cuidados provocará un notable incremento del gasto a medio y largo plazo”. <http://www.index-f.com/tesela/ts10/ts1002.php>
GÓMEZ PICARD, P.; FUSTER CULEBRAS, J. “Atención a la cronicidad: desafío estratégico, macrogestión y políticas de salud”. Enferm. Clin. 2014; 24(1): 12-17.

Darreres ponències
- “Mortalidad prematura y años potenciales de vida perdidos a causa de la Diabetes Mellitus en las Islas Baleares”. Comendeiro Maaloe, M.; Castanyer Riera, E.J.; Fuster Culebras, J.M.; Carandell Jäger, E.; Zaforteza Dezcallar, M. XXXI Jornades d’Economia de la Salut. Palma, 4 de maig de 2011.
- “Gestión socialmente responsable en tiempos de crisis … o no?”. Fuster Culebras, J. 18è Congrés Nacional d’Hospitals. Bilbao, 22 de febrer de 2013.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 80.111,40 €