torna

Jaime Tovar Jover

Jaime Tovar Jover

Director/Gerent

jtovar@ebap.caib.es

Jaime Tovar és llicenciat en filosofia i lletres (psicologia) per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Disposa de formació de postgrau en matèria d’auditories de qualitat i de millora contínua per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i estudis d’especialització en criminologia impartits per la UIB (Secció Delegada de l’Institut de Criminologia de la Universitat de Barcelona).

El seu desenvolupament professional ha estat sempre vinculat a l’Administració pública (és funcionari de carrera des de 1983), en diferents càrrecs directius i de gestió, especialment en l’àmbit de l’Administració local. De juny de 2015 a juliol de 2017 ha estat director general de Transparència i Innovació en l’Administració a l’Ajuntament de Calvià. També va ser cap de la policia local i de Protecció Civil de 1990 a 1998 en el mateix Ajuntament.

Entre 1998 i 2012 (en excedència) va realitzar tasques de consultoria i assessorament a administracions públiques com a freelance, i va desenvolupar les col·laboracions en diferents àmbits: seguretat, emergència, recursos humans, organització, comunicació, qualitat, etc.

Ha estat professor col·laborador de diferents matèries a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i en altres escoles o instituts de l’Administració pública, especialment en matèria de gestió i direcció pública.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53.998,80 €