torna

María Luisa Dubón Pretus

María Luisa Dubón Pretus

Coordinadora

Doctora en Geografia per la Universitat de les Illes Balears (novembre de 1999) i Licenciada en geografia (1982). Funcionària de carrera des de 1989. Ha treballat, fonamentalment, a l'institut Balear d'Estadística, ara IBESTAT (l'abril de 2004, obté per concurs la plaça de cap de Servei d'Estadistiques Demogràfiques i Socials), i a la Conselleria de Sanitat i Consum ( entre 1990 i 1999). Diputada del Parlament de les Illes Balears i consellera delegada d'Urbanisme, Ordenació del Territori i Medi Ambient en el Consell Insular de Menorca entre 1999 i 2003 i consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca entre 2007 i 2011. Consellera a l'oposició, pel Grup Socialista, des de juliol de 2011 fins a juliol de 2013. Actualment ocupa la plaça de cap de servei del Gabinet de la Presidència.