torna

Catalina Calafat Servera

Catalina Calafat Servera

Cap de Gabinet

Data de naixement: 28/04/1984

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. UNED

Segon de batxillerat – IES Son Rullan

Estudis Secundaris – IES Arxiduc Lluís Salvador

 

ALTRES CURSOS 

Curs  de monitora de temps lliure Centre d’Estudis de l’Esplai

Curs Illustrator i Photoshop.  Animartec

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Cap de Gabinet de la Conselleria d’Educació i Universitat (juliol 2015 – actualitat)

Març 2006 – Juny 2015 Secretària de Grup al Consell de Mallorca

Setembre 2004 – Febrer 2006 Assistent d’Educació Infantil al Col.legi Sant Pere.

Juny 2003 Monitora de campaments d’estiu a Esports85.

 

IDIOMES 

Català: Llengua materna. Certificat B de la Junta Avaluadora de Català.

Castellà: Llengua materna.

Anglès: Mitjà.

 

MOVIMENT ASSOCIATIU 

Vicepresidenta Consell de la Joventut de les Illes Balears  (2004 -2005)

Monitora del Club d’Esplai Jovent  (2003- 2004)

Monitora de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Josep Obrer (2005 -2006)

 

DISSENY GRÀFIC 

Photoshop: nivell avançat.

Illustrator: nivell avançat.

 

INFORMÀTICA 

Coneixements alts i experiència en gestió xarxes socials i community management.

Processador de textos: Microsoft word, Microsoft Power Point.

Fulls de càlcul Excel: nivell avançat.

Base de dades Acces: nivell avançat.

Outlook.

Coneixements d'utilització de tot tipus d'aparells d'oficina i centraleta.

Adhesió al Codi ètic

Retribució: 46746,65 €