torna

Pere Perelló Payeras

Pere Perelló Payeras

Director General

directorgeneral@dgiej.caib.es

Pere Perelló Payeras, (Sa Pobla, 1960) Sotsinspector del Cos de Policia Local de Sa Pobla (2001). Ingrés al cos policial (1982). Oficial (1992). Cap i responsable tècnic (2002-2012).
Premi nacional de Seguretat Pública, a l’apartat de pràctiques policials. (Saragossa, 2009). Medalla al Mèrit Policial amb distintiu blanc per l’Ajuntament de Palma (2010).
Premi Nacional a la Gestió Policial de la Societat Diversa. Premis Daniel Wagman. (Lleida, 2014).
Docent a l’Escola Balear d’Administració Pública, especialista el món islàmic i el treball de les Policies Locals i en intervenció policial amb menors. Col•labora amb l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears i l’Escola de Policia de l’Ajuntament de Palma.
Pioner en la creació de la figura de Policia Tutor a Balears i especialista en Gestió Policial de la Diversitat.
Escriptor. Ha publicat entre d’altres: ‘Volar a Àfrica’ (2009), ‘Viure a la frontera’ (2010) i ‘Presència anglesa a la gran Albufera del nord de Mallorca’ (2015)

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €