torna

Llorenç Pou Garcias

Llorenç Pou Garcias

Director General

directorgeneral@dgocupacioiecon.caib.es

Llorenç Pou Garcias, actual director general d'Ocupació i Economia, va néixer l'any 1972, és Doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professor Titular d'Universitat d'Economia Aplicada a la Universitat de les Illes Balears, va ser director general de Planificació Estratègica de la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears entre 2008 i 2011.
Ha impartit docència de Teoria Econòmica i d'Economia del Treball a la UIB. És autor de nombrosos articles científics en revistes nacionals i internacionals en els camps d'Economia i del Turisme, així com coautor de diversos llibres tant científics com de divulgació per a alumnes. Forma part del Grup d'Investigació d'Anàlisi i Modelització Econòmica de la UIB. Ha participat en diversos projectes científics en convocatòries competitives dels ministeris de Ciència, Tecnologia i Economia.
També ha estat conseller del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears entre 2006 i 2008, i director del Títol propi de Graduat en Estudis Immobiliaris a la Universitat de les Illes Balears entre 2003 i 2008.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €