torna

Joan Groizard Payeras

Joan Groizard Payeras

Director General

directorgeneral@energia.caib.es


Grau i màster en Enginyeria d'Energia i Medi Ambient per la Universitat de Cambridge.

Ha treballat com a enginyer d'energies renovables en la promoció i operació de projectes eòlics i fotovoltaics a Regne Unit i França.

També ha exercit com a consultor tècnic i estratègic a la consultoria de sistemes energètics baixos en carboni Element Energy per a clients com l'operador del sistema elèctric o el comitè independent de seguiment de polítiques en matèria de canvi climàtic del govern britànic.

Va ser responsable de sostenibilitat al sindicat d'estudiants de la Universitat de Cambridge, posició des de la qual va participar en el disseny de la política energètica universitària i assistir com a delegat de la universitat a la cimera de la convenció marc de canvi climàtic de les Nacions Unides a Copenhague (2009).

Va ser membre de l'executiva de la Federació de Joves Verds Europeus (FYEG), responsable de coordinar les campanyes joves de les més de 30 organitzacions membres de cara a les eleccions europees de 2014 i les propostes polítiques per a la cimera de canvi climàtic a París (2015).

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €