Logo del Govern de les Illes Balears

Responsable

Joan Groizard Payeras

Grau i màster (BA (Hons), MEng) en Enginyeria d’Energia i Medi Ambient Universitat de Cambridge – matrícula d’honor Projecte de final de carrera. Consultor tècnic i estratègic Element Energy Ltd i Enginyer en energies renovables a Renewable Energy Systems Ltd.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53464,22 €

directorgeneralenergia.caib.es
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears