torna

Joan Groizard Payeras

Joan Groizard Payeras

Director General

directorgeneral@energia.caib.es

Grau i màster (BA (Hons), MEng) en Enginyeria d’Energia i Medi Ambient Universitat de Cambridge – matrícula d’honor Projecte de final de carrera. Consultor tècnic i estratègic Element Energy Ltd i Enginyer en energies renovables a Renewable Energy Systems Ltd.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €