torna

Marc Pons i Pons

Marc Pons i Pons

Conseller

consellertem@caib.es

Es Mercadal, 1973

Arquitecte tècnic i enginyer d’obres públiques per la Universitat Politècnica de València.

Grau en enginyeria d’edificació per la Universitat de les Illes Balears.

Treballador laboral de la Direcció General d’Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears (1999-2001).

Funcionari de l’Àrea d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca (2001-2002, actualment en excedència).

Treballador de l’empresa pública Diversitat 21 (2002-2003).

Director insular d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca (2003-2004). Director insular de l’Administració de l’Estat a l’illa de Menorca (2004). Vicepresident segon i conseller d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca (2004-2007).

Vicepresident primer i conseller d’Ordenació del Territori i Habitatge del Consell Insular de Menorca (2007-2008).

President del Consell Insular de Menorca (2008-2011). Diputat al Parlament de les Illes Balears des del febrer de 2010 fins a l’actualitat.

Secretari general del PSOE - es Mercadal entre el maig de 2003 i el juliol de 2004. Secretari general del PSOE - Menorca entre el juliol de 2004 i el març de 2012.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06 €