torna

Félix Pablo Pindado

Félix Pablo Pindado

Director General

directorgeneral@dgfons.caib.es

És expert en economia i política regional i en avaluació de polítiques públiques. Té una experiència de quasi vint anys en l’elaboració de projectes de consultoria per a les administracions públiques, relacionats amb la seva especialitat. En l’àmbit dels fons estructurals, ha estat el responsable de la realització de diversos programes operatius (PO), tant del període 2007-2013 com del 2014-2020.
 
Ha assessorat en tot el que fa referència al seguiment i l’avaluació les administracions regionals d’Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa, Galícia, Cantàbria, Balears, Múrcia, Canàries, i també la mateixa DG de Fons Comunitaris del Ministeri d’Hisenda.
 
També ha dirigit el disseny de múltiples projectes en el marc d’altres iniciatives de la Comissió Europea, com ara URBAN, o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i ha participat en nombrosos projectes internacionals, per a la Comissió Europea, la FIAPP o el Banc Interamericà de Desenvolupament.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €