torna

Rosa Cursach Salas

Rosa Cursach Salas

Directora

Filòsofa, teòloga i fundadora de l’entitat Creients i Feministes.

Professora de religió i ètica (ESO) i de filosofia (batxillerat) al Col·legi Beat Ramon Llull d’Inca fins al seu nomenament com a directora de l’Institut Balear de la Dona. La seva trajectòria professional ha estat vinculada majoritàriament a la docència i a la recerca i la divulgació, i ha format part de diversos grups; entre d’altres, ha col·laborat amb el grup de Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Ha duit a terme —en l’àmbit nacional i internacional— nombroses recerques i publicacions sobre el feminisme i la igualtat; i ha impartit cursos i ponències, en els quals ha analitzat els paradigmes sobre gènere i polítiques publiques, experiències de polítiques d’igualtat a Espanya o feminisme i religió o drets humans, entre d’altres.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53.998,80 €