torna

Juana María Garau Muntaner

Juana María Garau Muntaner

Directora General

directorageneral@dgreghid.caib.es

Ha estudiat Ciències Ambientals (UAB).
En acabar la carrera va començar a treballar com a becària en el Centre d'Investigació i Tecnologia Turística de llles Balears, on va participar en un projecte de definició d'indicadors de sostenibilitat del turisme que va donar com a resultat diverses publicacions.
A la vegada va estudiar un màster de Qualitat i Medi Ambient a la Empresa, impartit per la càtedra de Sa Nostra a la UIB.
Més tard va començar com a tècnica en l'administració autonòmica, en el Servei de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, on va treballar en agendes locals 21 i sistemes de gestió ambiental en empresa a part de participar en la implementació de la Directiva IPPC. Alhora col•laborava amb TAIB en campanyes de seguiment de la qualitat de l'aigua utilitzant indicadors al parc natural de l'Albufera de Mallorca.
L’any 2004 es va traslladar a la Direcció General de Recursos Hídrics on, a més d'aprofundir en matèria de planificació hidrològica ha anat completant la seva formació en l'àmbit de l'avaluació de risc ambiental en relació a la contaminació de les aigües.

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €