torna

Jaume Ribas Seguí,

Jaume Ribas Seguí,

Director General

directorgeneral@dgice.caib.es

Palma, 1970.

 
Ha desenvolupat la seva activitat professional en el món del turisme a agències de viatges i companyies aèries durant més de 20 anys. Després d'un breu pas per l'administració com a funcionari interí, ha participat durant dos anys del llançament i consolidació del diari ARA Balears.
 
Durant 12 anys ha estat implicat en el moviment de pares i mares d'alumnes de les Illes Balears. Com a president d'AMIPA durant 12 anys, vocal i posteriorment President de FAPA Mallorca durant 5 anys, President de COAPA Balears 5 anys més i vocal a la CEAPA els dos darrers anys. Ha estat membre dels consells escolars dels seus centres. Vocal en representació de FAPA Mallorca al Consell Escolar de Palma durant 6 anys, del Consell Escolar de Mallorca durant 4 anys i del Consell escolar de les Illes Balears durant 5 anys.
 
També ha estat membre actiu de les Plataformes de debat i proposta educativa Cercle per l'Educació i Illes per un Pacte. 

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 53998,80 €